Etusivu>Tietoa alueesta>goSaimaa Oy>Ota yhteyttä>Kasvua kansainvälisestä matkailusta -hanke

ActiveTravellersImatra.jpg

Kasvua kansainvälisestä matkailusta - hanke

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020
Suomen rakennerahasto-ohjelma

Toteuttaja
goSaimaa Oy

Rahoittaja
Uudenmaan liitto

Alkamispäivämäärä
1.9.2014

Päättymispäivämäärä
31.8.2017

Toimintalinja
1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite
2.1 PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suomen rakennerahastot
lue lisää

Hankkeen tavoitteena on luoda Saimaasta kolmas keskeinen ja kansainvälisesti tunnettu matkailualue Suomessa Helsingin ja Lapin rinnalla. Hankkeen tavoitteena on parantaa Etelä-Karjalan maakunnan alueella sijaitsevien matkailu- ja palveluyrityksien kilpailukykyä kansainvälisyyden keinoin sekä kasvattaa matkailutuloa. Hankkeella tuetaan matkailuyrityksien kansainvälistä kasvua sekä autetaan uusia yrityksiä aloittamaan kansainvälinen liiketoiminta tai aloittamaan myynti uudessa kohdemaassa/alueessa laajentamalla nykyistä markkina-aluetta. Tavoitteena on kehittää maakunnan matkailuliiketoimintaa panostamalla nykyisen ja mahdollisen uuden matkailuliiketoiminnan kehittämiseen, ideoiden ja tuotteiden sekä matkailupakettien tuotteistamiseen ja kaupallistamiseen valituille kansainvälisille kohdemarkkinoille.

Kansainvälistymisen tueksi tarvitaan tuotteistamista, markkinointia sekä myynti- ja jakelukanavia. Hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi toteutetaan erilaisia yrityksien kansainvälistymiseen liittyviä toimenpiteitä. Toimenpiteiden kohdentamisessa on tärkeää tarkkailla matkailuun vaikuttavia maailmantaloudellisia tekijöitä ja reagoida ennakoivasti mahdollisiin muutoksiin.

Hankkeen avulla edesautetaan uusien, kaupallisesti kiinnostavien ja vetovoimaisten ympärivuotisten matkailutuotteiden / palveluiden syntymistä sekä kehitetään matkailuyritysten ammattitaitoa ja olemassa olevaa tuotetarjontaa. Hankkeen ansiosta alueen vetovoimaisuus lisääntyy sekä kansainvälisten matkailijoiden tietämys alueemme tarjonnasta kasvaa. Alueen matkailijamäärät, rekisteröityneet yöpymiset sekä alueelle saapuneiden lentomatkustajien määrät kasvavat valituissa kohderyhmissä, myös matkailutulo kasvaa. Välineellisinä tuloksina ovat esim. yhteiset esitteet ja alueesta kertovan nettisivun kehittäminen. Hanke edistää yhteistoimintaa maakunnallisella, kansallisella sekä kansainvälisellä tasolla (alueorganisaatiot, yksityiset matkailuyritykset, kansainväliset myyntikanavat). Hankkeen tuloksena Saimaan alue on helpommin ostettavissa kansainvälisten matkailijoiden näkökulmasta ja tietoa alueesta löytyy helpommin ja riittävästi sekä riittävän monipuolista kanavista. Hankkeen tuloksena Etelä-Karjalan maakunta on kansainvälisesti vetovoimainen matkailualue, joka tarjoaa laadukkaita, valittuja kohderyhmiä palvelevia, ympärivuotisia matkailutuotteita.

goSaimaa goes international

The project aims to improve the international competitiveness of tourism and service companies in the South Karelia region and the increase the current tourism income. Additionally the project aims to support the international growth of the tourist industry, to get new companies to enter the international business as well as helping companies to start selling to a new country / region by expanding the existing market area. The aim is to develop the province's tourism business by focusing on the current and potential new tourism business, ideas and products, as well as tourism packages production and commercialization of selected international target markets.

Commercialization, marketing, sales and distribution channels are needed for internationalization. The project objectives will become reality through the implementation of a variety of businesses related internationalization measures. It is important to observe the impact of the world economic factors on tourism and react proactively to any changes.

The project will create new, commercially attractive tourism products / services throughout the year and support the development of skills of local companies and existing product offerings. The project will increase the attractiveness of the region as well as international tourists knowledge of our offerings. Number of tourist will increase in selected target markets, tourism income will grow. Instrumental outcomes are, for example joint brochures and the area's web portal development. The project promotes co-operation at regional, national and international level (regional organizations, private tourism companies, international sales channels). As a result the Saimaa area is easily available for purchase by international tourists, and information about the area can be found more easily and adequately and in diverse channels. The result is a more cosmopolitan South Karelia.

Logot_gs2.jpg